ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159                                               

Cangkerang (pengkomputeran)

Dalam bidang pengkomputeran, cangkerang ialah sebuah perisian yang menyediakan antara muka untuk pengguna. Pada kebiasaannya, istilah ini merujuk kepada kerangka untuk sesebuah sistem pengendalian yang menyediakan capaian terhadap khidmat sesebua ...

                                               

Dapatan kembali maklumat

Dapatan kembali maklumat atau Information retrieval merupakan sains untuk mencari dokumen, untuk maklumat di dalam dokumen, dan untuk metadata mengenai dokumen, juga untuk mencari pangkalan data hubungan dan Jaringan Sejagat. Terdapat pertindihan ...

                                               

Enjin gelintar

Enjin gelintar atau enjin carian ialah sebuah dapatan kembali maklumat direka untuk membantu mencari maklumat yang tersimpan dalam sistem komputer. Enjin carian membantu untuk memendekkan waktu untuk mencari maklumat dan jumlah maklumat yang perl ...

                                               

Glosari pengkomputeran

Ikon icon Gambar kecil yang digunakan sebagai simbol, lazim terdapat dalam antara muka grafik pengguna. Inti kernel Internet Rangkaian komputer antarabangsa.

                                               

GNU

GNU ialah sebuah sistem pengendalian perisian bebas. Namanya ialah akronim rekursif bagi G NUs N ot U nix yang telah dipilih kerana reka bentuknya seakan-akan dengan UNIX tetapi tidak mengandungi sebarang kod UNIX. Sistem GNU yang digabungkan den ...

                                               

Grafik komputer 3D

Grafik komputer 3D ialah salah satu bidang kajian dalam bidang grafik komputer yang memanipulasikan model-model berangka untuk objek tiga dimensi melalui komputer. Grafik sebegini paling biasa digunakan bersama-sama dengan animasi komputer untuk ...

                                               

Inti hibrid

Inti hibrid ialah seni bina inti yang berasaskan gabungan aspek-aspek seni bina mikrointi dan inti monolit yang digunakan dalam sistem pengendalian komputer. Ramai yang mempertikaikan perlunya istilah dan pengelasan "inti hibrid" kerana serupa de ...

                                               

Inti monolit

Inti monolit ialah seni bina inti yang mana seluruh sistem pengendalian berjalan bersendirian dalam mod penyelia dalam ruang inti. Berbeza dari seni bina yang lain, inti monolit dengan sendirinya mentakrifkan antara muka maya beraras tinggi pada ...

                                               

Jaringan Sejagat

Jaringan Sejagat, juga dikenali sebagai Web atau Jaringan, ialah sebuah sistem maklumat dokumen hiperteks yang boleh dicapai melalui Internet. Seseorang perlu menggunakan pelayar web untuk meluncuri Sesawang. Dokumen dalam Jaringan Sejagat dikena ...

                                               

Jenayah komputer

Jenayah komputer merujuk kepada penyalahgunaan peralatan komputer bagi merosakkan, mencuri, atau mengubah data dalam komputer bagi tujuan tertentu. Jenayah komputer sukar dibuktikan atau dikesan disebabkan kehilangan data atau penyalinan data ber ...

                                               

Kerosakan pensegmenan

Kerosakan pensegmenan atau cabul capaian ialah ralat bagi sesebuah perisian komputer yang terjadi apabila ia cuba untuk mencapai tempat ingatan yang tidak dibenarkan untuk dicapai, atau cuba untuk mencapai tempat ingatan dengan cara yang tidak di ...

                                               

Laman manual (Unix)

Laman manual ialah sejenis dokumentasi perisian dalam talian yang lazimnya terjumpa pada sistem pengendalian Unix atau sistem mirip Unix. Tajuk-tajuk merangkumi perisian komputer (termasuk pustaka dan panggilan sistem, piawai formal dan resam, da ...

                                               

GNU LilyPond

GNU LilyPond ialah sebuah program komputer dan format fail bagi turisan muzik. Satu daripada matlamat utama LilyPond ialah menjana skor muzik yang dicetak mengikut peraturan susun atur tradisional, membayangkan era pencetakan muzik dengan tangan. ...

                                               

Linux

Istilah Linux atau GNU/Linux juga digunakan bagi merujuk kepada keseluruhan edaran Linux yang selalunya disertakan perisian-perisian lain sekali dengan sistem pengendalian. Contoh-contoh perisian adalah seperti pelayan web, bahasa pengaturcaraan, ...

                                               

MacOS

macOS ialah sebuah sistem pengendalian grafikal yang dihasilkan dan dipasarkan Apple Inc. Sistem pengendalian ini dipasang pada semua komputer Macintosh. Mac OS X adalah sebuah sistem pengendalian ala UNIX yang merupakan kesinambungan bagi projek ...

                                               

Microsoft Windows

Microsoft Windows ialah sebuah sistem pengendalian yang dibangunkan dan dipasarkan oleh Microsoft. Sehingga kini, terdapat pelbagai versi Windows, antaranya Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Wind ...

                                               

MS-DOS

MS-DOS adalah satu sistem pengendalian yang telah dibina dan dipasarkan oleh Microsoft Corp. Ia adalah sistem pengendalian yang paling banyak dipakai berbanding dengan sistem operasi DOS lain untuk komputer peribadi serasi IBM pada awal 80-an. La ...

                                               

Multimedia

Multimedia merupakan proses komunikasi interaktif berasaskan teknologi komputer yang menggabungkan penggunaan pelbagai unsur media digital seperti teks, audio, grafik, animasi dan video untuk menyampaikan maklumat. Multimedia adalah kata gabungan ...

                                               

Overclock

Overclock atau overclocking ialah suatu proses memaksa sebuah komponen komputer untuk bergerak pada kadar jam yang lebih tinggi berbanding daripada kadar yang ditetapkan secara asal atau oleh para pengeluar. Kaedah ini seringkali dilakukan oleh p ...

                                               

Penerbitan atas meja

Penerbitan meja atau dalam bahasa Inggeris Desktop publishing / DTP, adalah proses menyunting dan layout bahan bercetak untuk tujuan penerbitan, seperti buku, majalah, risalah, dan seumpamanya dengan menggunakan komputer peribadi. Perisian penerb ...

                                               

Pengaturcaraan

Pada dasarnya, pengaturcaraan adalah suatu kaedah memberi arahan atau perintah kepada komputer untuk menjalankan sesuatu tugas. Kaedah pemberian arahan atau perintah pada asasnya adalah dalam bentuk kod berangka duaan atau binari. Disebabkan kaed ...

                                               

Pengecam Sumber Sejagat

Dalam bidang pengkomputan, pengecam sumber sejagat adalah sebuah rentetan aksara yang digunakan untuk mengenal pasti nama sesebuah sumber. Pengecaman membolehkan interaksi dengan rentasan perwakilan sumber tersebut dalam sesawang, tipikalnya, Jar ...

                                               

Penggodam

Penggodam, peretas atau pengganggu aturcara ialah seorang yang mencipta dan mengubah suai perisian dan perkakasan komputer, termasuklah pengaturcaraan komputer, pentadbiran, dan urusan-yang berkaitan dengan keselamatan menggunakan ciri tertentu s ...

                                               

Penghalaman

Dalam sistem pengendalian komputer, terdapat pelbagai cara di mana sistem pengendalian tersebut dapat menyimpan dan mendapat kembali data daripada storan sekunder untuk digunakan oleh ingatan utama. Salah satu skema pengurusan ingatan sebegini di ...

                                               

Pengkomputan

Istilah pengkomputan atau pengkomputeran ialah sinonim kepada penghitungan dan pengiraan. Pada asalnya, istilah "komputer" merujuk kepada manusia yang melakukan tugas penghitungan dan pengiraan. Bagaimanapun, istilah "pengkomputan" kini merujuk k ...

                                               

Pengkomputeran masa-sebenar

Dalam sains komputer, istilah pengkomputeran masa-sebenar merujuk kepada sistem perisian dan perkakasan komputer yang dibatasi oleh suatu kekangan masa dan tempoh batas waktu yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi ...

                                               

Pengkomputeran teragih

Dalam bidang sains komputer, pengkomputeran teragih ialah satu kaedah untuk melakukan sesuatu tugasan dengan menggunakan berbilang komputer. Satu tugasan besar dipecahkan kepada tugasan-tugasan yang kecil dan dilaksanakan oleh komputer-komputer m ...

                                               

Pensuisan litar

Pensuisan litar merupakan salah satu cara penghantaran data menggunakan WAN. Teknologi lama sesuai untuk penghantaran data masa-nyata iaitu seperti perbualan/percakapan melalui telefon. Pensuisan litar ialah kaedah yang digunakan untuk membuat sa ...

                                               

Peperangan siber

Peperangan siber ialah penggunaan teknologi untuk menyerang sesebuah negara, menyebabkan kemudaratan setanding dengan peperangan sebenar. Peperangan siber’ tidak melibatkan skala, berpanjangan atau kekejaman yang biasanya dikaitkan dengan istilah ...

                                               

Perisian

Perisian komputer atau sofwe merupakan himpunan arahan dan data yang dimuatkan dalam komputer yang mampu dijanakan dan dikendalikan sistem terlengkap dalam binaan komputer yang bertindak sebagai pelantar. Ia boleh datang dalam bentuk aturcara ata ...

                                               

Perkakasan komputer

Perkakasan komputer atau peranti komputer merujuk kepada bahagian-bahagian fizikal membentuk suatu unit komputer yang lengkap berbanding dengan perisian yang berupa arahan atau maklumat yang dilaksanakan untuk menjanakan kerja. Bahagian-bahagian ...

                                               

Rangkaian kawasan luas

Rangkaian Kawasan Luas merupakan rangkaian komputer jarak jauh dan teknologi yang biasanya digunakan untuk menyambungkan komputer yang berada pada lokasi yang berbeza seperti. WAN yang paling besar dan terkenal ialah Internet. Terdapat beberapa p ...

                                               

Rangkaian komputer

Rangkaian komputer adalah sekumpulan komputer yang menggunakan sekumpulan protokol komunikasi biasa melalui sambungan dalaman digital untuk tujuan berkongsi sumber yang terletak pada atau disediakan oleh nod rangkaian. Sambungan antara nod terben ...

                                               

Rangkaian pensuisan paket

Rangkaian pensuisan paket merujuk kepada rangkaian komputer pensuisan paket yang wujud sebelum Internet. Sejarah rangkaian-rangkaian ini boleh dibahagi kepada tiga era: Era Internet apabila sekatan terhadap sambungan kepada Internet dihilangkan. ...

                                               

ReactOS

ReactOS ialah sebuah sistem pengendalian sumber terbuka yang dibangunkan oleh ReactOS Foundation. Tujuan ReactOS dibangunkan adalah untuk mewujudkan satu alternatif lain untuk sistem pengendalian Windows yang percuma, yang menyokong semua perisia ...

                                               

Sejarah perkakasan komputer

Perkakasan komputer merupakan komponen penting dalam proses pengiraan dan storan data komputer kerana ia digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan nilai berangka.

                                               

Sistem pengendalian

Dalam bidang sains komputer sistem pengendalian atau sistem operasi ialah sekumpulan atur cara komputeryang menguruskan sumber Perkakasan komputerperkakasan dan Perisian komputer|perisian" bagi sesebuah komputer. Ia memproses sistem mentah dan in ...

                                               

Tclsh

tclsh boleh dijalankan di pelantar berdasar Windows ataupun Unix. Menjalankan di bawah Windows Pengguna hanya perlu menekan butang "start" atau "mula" untuk mencari tclsh. Ia terdapat pada senarai program. Menjalankan di bawah Unix Pengguna perlu ...

                                               

UNIX

UNIX merupakan satu sistem pengendalian boleh pindah, penugasan berbilang dan pengguna berbilang yang pada asalnya dibangunkan oleh sekumpulan pekerja di AT&T Bell Labs termasuk Ken Thompson, Dennis Ritchie dan Douglas McIlroy.

                                               

Northrop Grumman

Northrop Grumman Corporation merupakan sebuah syarikat teknologi aeroangkasa dan pertahanan yang telah ditubuhkan pada tahun 1994 ekoran pembelian syarikat Grumman oleh Northrop. Syarikat ini adalah sebuah syarikat kontraktor pertahanan ke-4 terb ...

                                               

Angkup

Angkup merupakan sejenis alat yang digunakan untuk mengukur jarak di antara dua permukaan simetri yang bertentangan. Ada angkup jenis mudah, seperti sebuah kompas dengan mata yang menghadap dalam dan menghadap luar. Hujung angkup dilaras supaya d ...

                                               

Meter pH

Meter pH merupakan sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur pH sejenis cecair. Meter pH biasanya terdiri daripada sebuah alat duga yang disambung dengan meter elektronik yang mengukur dan memaparkan bacaan.

                                               

Pembaris

Pembaris merupakan sebuah alat pengukuran dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam pembaris, dari mulai yang lurus sehingga yang berbentuk segitiga. Pembaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita dan ...

                                               

Penderia

Penderia merupakan sejenis pemindah. Penderia petunjuk lansung seperti termometer merkuri, boleh dibaca oleh manusia. Penderia lain seperti termogandingan hanya menghasilkan output voltan atau elektrik lain yang perlu ditafsirkan oleh alat lain. ...

                                               

Spektrometer

Spektrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur ciri cahaya pada bahagian tertentu spektrum elektromagnet, lazimnya digunakan dalam analisis spektroskopik untuk mengenal pasti bahan.

                                               

Billions and Billions: Thoughts on Life and Death at the Brink of the Millennium

Billions and Billions: Thoughts on Life and Death at the Brink of the Millennium merupakan buku 1997 oleh ahli astronomi dan pelopor sains Amerika Carl Sagan. Buku terakhir yang ditulis oleh Sagan sebelum kematiannya pada tahun 1996, diterbitkan ...

                                               

Comet (buku)

Comet ialah sebuah buku sains popular 1985 oleh Carl Sagan dan Ann Druyan. Para penulis menggambarkan sifat saintifik komet, serta peranan dan persepsi mereka yang berlainan sepanjang sejarah. Evolusi pemahaman manusia terhadap komet juga terperi ...

                                               

Cosmos (buku)

Cosmos merupakan buku sains popular 1980 oleh ahli astronomi dan pengarang pemenang Pulitzer Carl Sagan. 13 bab yang diketengahkan, bersamaan dengan 13 episod siri TV Cosmos, buku itu dibangunkan bersama dan bertujuan untuk melengkapkan, meneroka ...

                                               

Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space

Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space merupakan buku 1994 oleh Carl Sagan. Ia merupakan kesinambungan kepada Cosmos dan diilhamkan oleh gambar Titik Biru Pucat yang terkenal, yang mana Sagan memberikan gambaran yang muram. Dalam bu ...

                                               

Shadows of Forgotten Ancestors: A Search for Who We Are

Shadows of Forgotten Ancestors: A Search for Who We Are ialah sebuah buku pada tahun 1993 oleh Carl Sagan dan Ann Druyan. Para penulis memberikan ringkasan mengenai sejarah evolusi kehidupan di Bumi, dengan tumpuan khusus terhadap ciri-ciri terte ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →