ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44                                               

Manifold Calabi–Yau

Dalam geometri algebra, suatu manifold Calabi-Yau, atau juga disebut ruang Calabi-Yau, ialah sejenis manifold yang mempunyai aplikasi dalam fizik teori, terutamanya teori aditetangsi.

                                               

Teori medan kuantum

Teori medan kuantum ialah penggunaan mekanik kuantum pada medan-medan. Teori ini membekalkan rangka kerja secara teori yang banyak digunakan dalam fizik zarah dan fizik jirim termeluwap untuk merumuskan teori-teori kuantum bagi sistem-sistem berb ...

                                               

Geometri

Geometri adalah sebahagian dari matematik yang mengambil berat persoalan mengenai saiz, bentuk, dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. Pada mulanya ia hanyalah sebahagian jasad dari pen ...

                                               

Bentuk geometri

Bentuk geometri adalah maklumat geometri yang kekal apabila lokasi, skala, orientasi dan refleksi dikeluarkan dari keterangan objek geometri. Iaitu, hasil menggerakkan bentuk di sekeliling, membesarkannya, memutarnya, atau mencerminkannya dalam c ...

                                               

Bulatan

Dalam bidang matematik, bulatan ditakrifkan sebagai lokus bagi titik yang bergerak dari satu titik tetap pada jarak malar. Jarak tersebut dikenali sebagai jejari, manakala titik tetap tersebut dikenali sebagai titik tengah atau pusat. Dua kali ga ...

                                               

Corak moiré

Dalam bidang matematik, fizik dan seni, corak moiré atau corak berombak ialah corak tindih sekunder ketara yang terhasil, sebagai contoh, apabila dua corak serupa pada permukaan yang rata atau melengkung ditindankan antara satu sama lain sambil d ...

                                               

Dekagon

Segi sepuluh atau dekagon ialah poligon yang mempunyai sepuluh sisi dan sepuluh sudut. Dekagon biasa mempunyai sisi yang sama panjang dan setiap sudut dalaman bersamaan dengan 144°. Simbol Schläflinya ialah {10}.

                                               

Diameter

Dalam geometri, diameter atau garis pusat ialah sebuah lingkaran adalah tembereng garis yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut, atau, dalam penggunaan moden, diameter bermaksud panjang dari tembereng garis te ...

                                               

Enneagram

Enneagram adalah gambar/corak geometri bersudut sembilan. Istilah ini berasal dari Bahasa Yunani - ennea dan grammos. Gambar/pola Enneagram digunakan untuk pelbagai tujuan di dalam beberapa sistem ajaran. Pada akhir-akhir ini pola tersebut menjad ...

                                               

Geometri Algebra

Geometri Algebra ialah cabang ilmu matematik yang menggabungkan teknik-teknik algebra abstrak, terutamanya algebra kalis tukar tertib dengan bahasa dan masalah dalam geometri. Ia merupakan antara cabang utama dalam matematik moden dan mempunyai s ...

                                               

Geometri diskret

Geometri diskret dan geometri kombinatorik merupakan cabang ilmu geometri yang mengkaji sifat kombinatorik dan kaedah konstruktif objek geometri yang diskret. Kebanyakan soalan-soalan dalam geometri adalah melibatkan set terhingga atau diskret ob ...

                                               

Geometri Euclid

Geometri Euclid merupakan sebuah sistem matematik yang disumbangkan oleh seorang ahli matematik Yunani bernama Euclid dari Alexandria. Teks Euclid, Elements merupakan sebuah kajian sistematik yang terawal mengenai geometri. Ia sudah menjadi salah ...

                                               

Geometri pembezaan

Geometri pembezaan ialah satu disiplin matematik yang menggunakan kaedah kalkulus pembezaan dan integral, dan juga algebra linear dan multilinear, untuk mengkaji masalah-masalah dalam geometri. Teori lengkung penerbangan dan angkasa, dan teori pe ...

                                               

Heksagon

Dalam geometri, sebuah segi enam atau heksagon ialah poligon dengan enam sisi dan enam bucu. Simbol Schläflinya ialah {6}. Sudut dalaman untuk heksagon biasa di mana semua sisi dan semua sudut adalah sama iaitu 120° dan heksagon mempunyai 720 dar ...

                                               

Heptagon

                                               

Jejari

Dalam geometri, jejari sesuatu bulatan atau sfera ialah garis lurus dari mana-mana titik di atas bulatan tersebut kepada pusatnya. Secara am, jejari bagi sesuatu merujuk kepada jarak dari pusatnya atau paksi simetrinya ke titik terluarnya. Jika a ...

                                               

Keratan kon

Dalam matematik, keratan kon ialah lokus dari semua titik yang membentuk lengkungan dua-dimensi, yang terbentuk oleh keratan sebuah kon dengan sebuah bidang. Tiga jenis lengkungan yang dapat terjadi ialah parabola, elips, dan hiperbola. Apolloniu ...

                                               

Keratan rentas (geometri)

Dalam bidang geometri, keratan rentas ialah persilangan sesuatu bentuk dalam ruang dua dimensi dengan garis, atau sesuatu jasad dalam ruang tiga dimensi dengan satah, dsb. Lebih terang lagi, keratan rentas merupakan hasil memotong objek kepada hi ...

                                               

Lingkaran keemasan

Dalam geometri, lingkaran keemasan ialah suatu lingkaran logaritma di mana faktor pembesarannya ialah φ, nisbah keemasan. Yakni, lingkaran keemasan menjadi semakin besar atau jauh dari titik mulanya oleh suatu faktor φ untuk setiap belokan suku y ...

                                               

Pentagon

                                               

Penteselan

Penteselan atau teselasi dari permukaan datar adalah penjubinan suatu bidang dengan menggunakan satu atau lebih bentuk geometris tanpa sebarang pertindihan mahupun pencelahan di antaranya. Dalam matematik, teselasi dapat digeneralisasi ke dimensi ...

                                               

Piramid (geometri)

Dalam geometri, piramid merupakan ruang bangunan tiga dimensi yang terhad oleh tapak berbentuk segi-n dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Piramid mempunyai 5 sisi, 8 rusuk dan 5 titik sudut. Kon dapat disebut sebagai piramid dengan tapak berb ...

                                               

Putaran

Putaran merupakan sejenis putaran benda pada suatu paksi yang tetap, tamsilnya putaran gasing dan putaran bumi pada poros/paksinya. Bagi bumi, putaran ini terjadi pada garisan/poros/paksi utara-selatan. Jadi garisan utara-selatan bumi tidak berim ...

                                               

Serenjang

Serenjang ialah garisan atau satah yang berada pada kedudukan bersudut tepat dengan garisan atau satah yang lain. Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.

                                               

Sfera

Sfera merupakan objek bulat geometri yang sempurna dalam ruangan tiga matra, seperti bentuk bola. Seperti lingkaran dalam tiga dimensi, sfera yang benar-benar sempurna bersimetri di sekitar pusat, dengan semua titik pada permukaan berada pada jar ...

                                               

Silinder (geometri)

Dalam geometri, tiub atau silinder adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang selari dan sebuah segi empat tepat yang mengelilingi kedua bulatan itu. Tiub mempunyai 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua bulatan disebu ...

                                               

Simetri

Simetri ataupun setangkup merupakan sebuah cirian dalam bidang geometri, persamaan dan objek lainnya. Dapat dikatakan bahawa objek yang simetri akan mematuhi operasi simetri, ketika diperlakukan kepada objek tidak akan muncul perubahan.

                                               

Teorem Heron

Teorem Heron adalah teori matematik yang mengira luas segi tiga dengan menggunakan ilmu trigonometri. Mengikut formula ini, luas suatu segi tiga dengan panjang sisi a, b dan c ialah A = s − a s − b s − c {\displaystyle A={\sqrt {s\lefts-a\right\l ...

                                               

Aksiom

Perkataan aksiom berasal dari bahasa Greek αξιωμα, yang bermaksud ’dianggap berharga atau sesuai’’ atau ’dianggap terbukti dengan sendirinya’’. Dalam falsafah Greek, satu aksioma adalah suatu pernyataan yang boleh dilihat kebenarannya tanpa perlu ...

                                               

Bukti matematik

Dalam matematik, bukti ialah demonstrasi yang meyakinkan untuk membuktikan kebenaran beberapa pernyataan bermatematik. Bukti tidak akan diperolehi dengan taakulan induktif atau hujah empirikal, tetapi dengan taakulan deduktif. Ini bermaksud, satu ...

                                               

Lema (matematik)

Dalam bidang matematik, lema merupakan sebuah penyataan yang digunakan untuk membuktikan pernyataan lainnya. Umumnya tiada perbezaan antara lema dengan teorem, namun istilah lema digunakan untuk merujuk kepada sebuah pernyataan yang digunakan seb ...

                                               

Model matematik

Model matematik ialah perihalan sistem yang menggunakan konsep matematik dan bahasa. Proses membangunkan model matematik dipanggil pemodelan matematik. Model matematik yang digunakan dalam sains semula jadi dan kejuruteraan disiplin, dan juga dal ...

                                               

Notasi bahagian per

Dalam bidang sains dan kejuruteraan, notasi bahagian per ialah satu pseudounit yang digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai kecil pelbagai kuantiti tanpa dimensi seperti pecahan mol atau pecahan jisim. Oleh kerana pecahan-pecahan ini adalah uku ...

                                               

Kalkulus

Kalkulus adalah cabang ilmu matematik yang merangkumi had, terbitan, kamiran, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu mengenai perubahan, sebagaimana geometri adalah ilmu mengenai bentuk dan algebra adalah ilmu mengenai pengerjaan untuk mem ...

                                               

Fungsi selanjar

Dalam matematik, fungsi selanjar adalah fungsi yang, secara intuitif, perubahan kecil dalam masukan memberikan perubahan kecil pada keluaran. Jika tidak, fungsi dikatakan "tak selanjar". Fungsi selanjar dengan fungsi songsang selanjar disebut "dw ...

                                               

Had (matematik)

Dalam matematik, had merupakan nilai yang sesuatu fungsi atau jujukan menghampiri sewaktu input ke dalam fungsi itu menghampiri suatu nilai tertentu. Ia penting dalam bidang kalkulus dan digunakan untuk mentakrifkan keselanjaran, terbitan dan kam ...

                                               

Had fungsi

Had fungsi dalam matematik, adalah konsep asas dalam kalkulus dan analisis tentang perilaku fungsi yang berhampiran input tertentu. Secara tidak formal, fungsi f menugaskan sebuah output f untuk setiap masukan x. Fungsi ini mempunyai had L pada n ...

                                               

Hukum de lHôpital

Dalam kalkulus, hukum de lHôpital menggunakan terbitan untuk membantu mengira limit atau had yang berkaitan dengan sesuatu fungsi. Limit tersebut biasanya pada asalnya sukar untuk ditentukan, tetapi dengan pengaplikasian rumus ini, seseorang dapa ...

                                               

Kalkulus vektor

Kalkulus Vektor ialah satu cabang dalam matematik yang mengkaji pembezaan dan kamiran medan vektor, terutamanya dalam 3 dimensi ruang Euclid. R 3 {\displaystyle \mathbf {R} ^{3}}. Istilah "kalkulus vektor" kadang-kadang digunakan sinonim dengan s ...

                                               

Logaritma perduaan

Dalam ilmu hisab, logaritma perduaan adalah kuasa di mana nombor 2 hendaklah dinaikkan untuk mendapatkan nilai n, iaitu untuk mana-mana nombor nyata, x. x = log 2 ⁡ n ⟺ 2 x = n. {\displaystyle x=\log _{2}n\quad \Longleftrightarrow \quad 2^{x}=n.} ...

                                               

Siri (matematik)

Dalam bidang matematik, siri ialah hasil tambah sebutan-sebutan dalam suatu jujukan. Antara siri-siri ialah: Siri Taylor Siri Fourier Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.

                                               

Teorem asas kalkulus

Teorem asas kalkulus menjelaskan perkaitan antara dua operasi pusat kalkulus: pembezaan dan pengamiran. Bahagian pertama teorem ini, kadang-kadang disebut sebagai teorem asas kalkulus pertama, menunjukkan bahawa pengkamiran tak tentu boleh dibali ...

                                               

Teorem nilai min

Dalam kalkulus, teorem nilai min menyatakan, secara kasar, bahawa pada lengkok lengkung selanjar licin, pada lengkok itu sekurang-kurangnya satu titik di mana terbitan lengkung itu sama dengan terbitan "purata" lengkok itu. Hal ini digunakan untu ...

                                               

Dimensi

Jangan dikelirukan dengan Dimensi kuantiti fizik. Untuk kegunaan lain, lihat Dimensi nyahkekaburan. Dalam fizik dan matematik, dimensi atau matra ruang atau objek ditakrifkan sebagai nombor minimum koordinat diperlukan untuk menentukan mana-mana ...

                                               

Garis (geometri)

Dalam geometri Euclid, sebuah garisan adalah sebuah lengkungan lurus. Ketika geometri digunakan untuk memodel dunia nyata, garisan digunakan untuk menggambarkan objek lurus dengan lebar dan tinggi yang berbeza. Garisan adalah idealisasi daripada ...

                                               

Logaritma

Logaritma adalah operasi matematik yang merupakan songsangan eksponen atau kuasa. Rumus asas logaritma: b c = a ditulis sebagai log b a = c b disebut asas.

                                               

Logaritma asli

Dalam bidang matematik, logaritma asli ialah logaritma asas e {\displaystyle e}, di mana e {\displaystyle e} ialah pemalar bukan nisbah dengan anggaran nilai 2.718 281 828. Logaritma asli lazimnya ditulis ln ⁡ {\displaystyle \ln}, log e ⁡ {\displ ...

                                               

Logaritma biasa

Dalam bidang matematik, logaritma biasa bermaksud logaritma asas 10. Ia juga dikenali sebagai logaritma dekadik dan juga logaritma perpuluhan, dinamakan sempena nombor asasnya, ataupun logaritma Briggsian, sempena Henry Briggs, seorang ahli matem ...

                                               

Logik

Logik adalah satu pengajian tentang prinsip-prinsip kesahihan tentang sesuatu samada secara inferens dan memaparkan. Pemikiran logik adalah cara pemikiran yang kerap dan gemar digunakan dalam merancangkan sesuatu perkara.Secara amnya logik difaha ...

                                               

Alasan

Alasan merupakan suatu proses penyampaian kesimpulan dari data. Alasan terdiri di atas bukti, tuntutan, dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →