ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Pengawal luncur

Pengawal luncur ialah satu sistem yang mengawal kelajuan kenderaan bermotor secara automatik. Sistem tersebut mengambil alih kawalan pendikit kereta untuk mengekalkan kelajuan yang ditetapkan oleh pemandu.

                                               

Pengecas turbo

Pengecas turbo atau turbo, merupakan alat pemampat gas yang digunakan bagi tujuan pernafasan paksaan pada enjin pembakaran dalaman. Seperti juga pengecas lampau, tujuan utama pengecas turbo ialah bagi meningkatkan ketumpatan udara yang masuk ke d ...

                                               

Penghantaran automatik

Penghantaran automatik adalah sistem kotak gear automotif yang boleh menukar gear secara automatik semasa kenderaan sedang bergerak tanpa memerlukan pemandu untuk menukar gear secara manual. Kebanyakan model kereta yang dijual di Amerika Syarikat ...

                                               

Penghidup elektrik

Penghidup elektrik merupakan sebuah motor elektrik yang memberikan pergerakan putaran pada enjin pembakaran dalaman pada kereta atau motosikal sebelum ia boleh bergerak sendiri.

                                               

Penghidup tarik

Penghidup tarik merujuk kepada kaedah menghidupkan enjin pembakaran dalaman, biasanya enjin kecil, seperti pada mesin rumput, gergaji rantai, kapal terbang ringan serta penjana elektrik mudah alih. Namun demikian, ada di antara mesin-mesin terseb ...

                                               

Penghidup tendang

Penghidup tendang merupakan salah satu kaedah yang digunakan bagi menghidupkan sesebuah enjin pembakaran dalaman dengan menendang ke bawah tuas penghidup yang dihubungkan ke enjin melalui satu gear sala. Penghidup tendang lazimnya digunakan pada ...

                                               

Pengurusan Silinder Boleh Laras

Pengurusan Silinder Boleh Laras atau VCM merupakan istilah Honda bagi teknologi sesaran boleh laras. Ia menggunakan sistem i-VTEC untuk melumpuhkan sebaris silinder pada keadaan pemanduan tertentu untuk menjimatkan bahan api. Model 2008 Accord me ...

                                               

Penyalaan nyahcas kapasitor

Penyalaan nyahcas kapasitor adalah sejenis sistem penyalaan elektronik automotif yang digunakan secara meluas pada motosikal, mesin rumput, gergaji rantai, enjin kecil, kapal terbang berkuasa turbin, serta sesetengah kereta. Ia asalnya dibangunka ...

                                               

Rel sepunya

Suntikan bahan api langsung rel sepunya merupakan varian moden bagi sistem suntikan bahan api untuk enjin petrol dan enjin diesel. Bagi enjin diesel, ia menampilkan rel bahan api bertekanan tinggi lebih 1.000 bar atau 15.000 psi bagi menyuap inja ...

                                               

Sistem gantungan

Sistem gantungan ialah istilah yang diberikan kepada sistem spring, penyerap hentak dan sambungan mekanikal yang menghubungkan kenderan dengan rodanya. Sistem gantungan memberikan dua tujuan - membantu pengendalian kereta dan pemberhentian kereta ...

                                               

Sistem Nitrus Oksida

Sistem Nitrus Oksida, juga dikenali sebagai NOS ataupun nitrus sahaja merujuk kepada sistem suntikan gas nitrus oksida di dalam kenderaan perlumbaan sebagai agen pengoksidaan bagi tujuan memperoleh pecutan segera secara sementara. Kependekan NOS ...

                                               

Suntikan bahan api

Suntikan bahan api atau pancitan bahan api adalah sistem kenderaan yang bertugas mengangkut bahan api ke kenderaan selain daripada penggunaan karburetor. Dua jenis suntikan bahan api yang paling lazim adalam sistem suntikan bahan api petrol dan d ...

                                               

Transmisi boleh laras berterusan

Transmisi boleh laras berterusan adalah sejenis sistem transmisi yang boleh menukar tanpa langkah melalui suatu bilangan nisbah gear berkesan yang tak terhingga antara nilai maksimum dan nilai minimum. Ia bertentangan dengan transmisi mekanikal l ...

                                               

Transmisi manual

Transmisi manual adalah sistem transmisi automotif yang memerlukan pemandu sendiri menekan injak klac dan menukar gear secara manual. Dari segi pemilihan gear, transmisi manual boleh dibahagikan kepada dia iaitu:- transmisi manual konvensional se ...

                                               

VTEC

VTEC adalah kependekan bagi Variable Valve Timing and lift Electronic Control. VTEC adalah sistem pemasaan injap boleh laras yang diperkenalkan oleh Honda bagi meningkatkan kecekapan volumetrik enjin, dan sistem VTEC adalah sistem pemasaan injap ...

                                               

Blog

Blog ialah sebuah laman web yang kemasukan-kemasukannya ditulis menurut urutan kronologi dan dipaparkan dengan tertib terbalik. Blog memberikan ulasan atau berita mengenai sesuatu tajuk, umpamanya makanan, politik, atau berita tempatan, dengan se ...

                                               

Komuniti bimbit

Komuniti bimbit ialah sekumpulan orang yang umumnya disatukan oleh minat atau matlamat kongsi dan yang berinteraksi: berdasarkan konteks masing-masing seperti waktu, ruang, dan sosial; menerusi teknologi maklumat tak bersandarkan lokasi; menerusi ...

                                               

Perkhidmatan rangkaian sosial

Perkhidmatan rangkaian sosial merupakan satu perkhidmatan yang menumpukan pada pembinaan dan pengesahan rangkaian sosial dalam talian untuk satu komuniti yang berkongsi kegemaran dan ptaktiviti, atau kepada mereka yang berminat dalam mengetahui 1 ...

                                               

Digital

Sistem digital ialah satu teknologi data yang menggunakan nilai-nilai diskrit. Berlawanan dengan sistem bukan digital yang menggunakan julat nilai-nilai yang selanjar untuk mewakili maklumat. Walaupun pewakilan digital adalah diskrit, maklumat ya ...

                                               

Pemultipleksan

Pemultipleksan ialah proses penghantaran serentak dua atau lebih isyarat melalui sebuah saluran perhubungan. Kegunaanya adalah mempertingkatkan bilangan saluran perhubungan supaya lebih banyak maklumat boleh dihantar dengan ini dapat menjimatkan ...

                                               

Perejangan kenderaan

Perejangan atau pendorongan kenderaan merujuk kepada perlakuan menggerakkan kenderaan pengangkut manusia mahupun barang-barang ke satu jarak tertentu. Unit yang menjana kenderaan ini untuk bergerak adalah berbeza mengikut sistem. Pada asalnya, ma ...

                                               

Sistem kawalan cengkaman

Sistem kawalan cengkaman, juga dikenali sebagai kawalan cegah gelinciran, ialah fungsi sekunder bagi sistem brek cegah kunci pada kenderaan bermotor pengeluaran, direka bagi mencegah kehilangan cengkaman pada roda yang dipacu. Apabila diaktifkan ...

                                               

Bait

Makalah ini merujuk kepada Bait yang digunakan dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Selain daripada itu, bait juga merujuk kepada baris ayat yang terdapat dalam puisi seperti pantun dan sajak. Bait merujuk kepada unit data yang terdiri ...

                                               

Pangkalan data

Pangkalan data merupakan satu sistem simpanan data yang tersusun, biasanya dalam bentuk elektronik. Sistem Pemprosesan Fail Tradisional Sistem yang dilaksanakan secara manual atau tradisi. Data dan maklumat disimpan di dalam fail-fail kertas yang ...

                                               

Pengekodan video

Pengekodan video adalah satu bidang dalam sains komputer dan kejuruteraan elektrik yang membicarakan cara mencari format pengekodan dan algoritma yang berkesan bagi video digital. Data video biasanya tidak hanya mempunyai maklumat gambar tetapi j ...

                                               

Pengurusan maklumat

Menurut beberapa kamus umum,maklumat ialah data,bahan dan pengetahuan.Selain itu,maklumat juga adalah data yang tersusun dalam satu struktur yang mempunyai makna.Ciri-ciri maklumat termaksuklah relevan,boleh dipercayai,boleh difahami,lengkap,tepa ...

                                               

Storan data komputer

Istilah storan dan ingatan merujuk kepada bahagian komputer yang mengekalkan keadaan fisikalnya untuk suatu jangka masa tertentu, jika kuasa elektrik ke komputer tersebut. Biasanya istilah "ingatan" digunakan untuk peranti yang lebih laju, manaka ...

                                               

Teknologi maklumat dan komunikasi

Teknologi maklumat dan komunikasi ialah satu lagi istilah/termaju untuk teknologi maklumat yang menekankan peranan komunikasi bersatu dan penyepaduan telekomunikasi, komputer serta perisian perusahaan, perisian tengah, penyimpanan, dan sistem aud ...

                                               

Mikroteknologi

Mikroteknologi adalah teknologi dengan ciri-ciri berhampiran satu mikrometer. Pada tahun-tahun 1960-an, para saintis mengetahui bahawa dengan arraying nombor besar transistor mikroskopik pada cip tunggal, litar mikroelektronik boleh membina bahaw ...

                                               

Cukai tenaga

Cukai tenaga ialah cukai yang dikenakan kepada pelbagai bentuk penghasilan tenaga, biasanya dikenakan pada pembakaran bahan api fosil. Selalunya tujuan cukai ini tidaklah untuk menaikkan hasil cukai tetapi untuk tujuan alam sekitar seperti pemban ...

                                               

Elektronvolt

Elektronvolt ialah kuantiti kerja yang dilakukan oleh satu elektron apabila ia bergerak melalui beza upaya elektrostatik bersamaan satu volt dalam vakum. Dalam erti lain, nilai voltan adalah berkadar terus dengan nilai elektron. Satu elektronvolt ...

                                               

Tenaga nuklear

Tenaga nuklear, kadangkala disebut tenaga atom, ialah sejenis tenaga yang "mengikat" nukleus dengan sebuah atom. Tenaga ini boleh dibebaskan melalui tindak balas nuklear seperti pereputan radioaktif serta pembelahan atau pelakuran nuklear. Selain ...

                                               

Tenaga dalaman

Dalam bidang termodinamik, tenaga dalaman sesuatu sistem termodinamik atau sesuatu jasad yang mempunyai sempadan yang jelas nyata, adalah keseluruhan tenaga kinetik yang disebabkan oleh pergerakan translasi, putaran, getaran zarah-zarah; dan kese ...

                                               

Tenaga kinetik

Tenaga Kinetik ialah tenaga yang tersimpan di dalam objek yang bergerak. Tenaga kinetik adalah satu kuantiti skalar. Perubahan tenaga kinetik adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan oleh objek itu.

                                               

Tenaga mampan

Tenaga mampan adalah tenaga yang digunakan pada kadar yang penting berbanding kepada penawaran dan diurus dengan kesan sampingan, terutama kesan alam sekitar. Satu lagi definisi tenaga mampan biasa ialah sebuah sistem tenaga yang memenuhi keperlu ...

                                               

Antihidrogen

Antihidrogen ialah antizarah bagi hidrogen. Berbeza dengan hidrogen biasa yang terdiri daripada satu proton dan elektron, antihidrogen terdiri daripada satu antiproton dan positron. Antihidrogen mula dihasilkan dalam eksperimen menggunakan pemecu ...

                                               

Antizarah

Antizarah kepada sesuatu zarah itu ialah sesuatu entiti dengan jisim yang sama, tetapi sifat-sifat, yakni nombor-nombor kuantum, adalah bertentangan. Ia mula-mula timbul di dalam penyelesaian kepada persamaan Dirac, yang memerihalkan zarah berjis ...

                                               

Positron

Positron atau antielektron ialah antizarah untuk elektron. Positron mempunyai cas elektrik +1e, pusingan sebanyak ½ dan jisim yang sama dengan elektron. Pemusnahhabisan akan berlaku apabila satu positron berlanggar dengan satu elektron, lalu meng ...

                                               

Positronium hidrida

Positronium hidrida ialah satu molekul yang terdiri daripada satu atom positronium dan satu atom hidrogen. Ia diberikan formula kimia PsH. Kewujudannya telah diramalkan pada tahun 1951 oleh A Ore, dan kemudiannya dikaji secara teori. Namun, ia be ...

                                               

Atom helium

Atom helium ialah atom unsur kimia helium. Helium terdiri daripada dua elektron yang diikat oleh daya elektromagnet pada satu nukleus yang mengandungi dua proton dan satu atau dua neutron, bergantung kepada isotop, yang diikat oleh daya kuat. Tid ...

                                               

Atom hidrogen

Atom hidrogen ialah atom unsur kimia hidrogen. Atom dengan cas elektrik neutral ini mempunyai satu proton bercas positif dan satu elektron bercas negatif yang diikat pada nukleus oleh daya Coulomb. Hidrogen atom membentuk kira-kira 75% jisim unsu ...

                                               

Atom kiub

Atom kiub ialah model atom awal di mana elektron-elektron diletakkan pada lapan bucu sebuah kiub dalam atom atau molekul tak berkutub. Teori ini telah dibangunkan pada 1902 oleh Gilbert N. Lewis dan diterbitkan pada 1916 dalam rencana terkenal Th ...

                                               

Jejari atom

Jejari atom sesuatu unsur kimia merupakan ukuran saiz atomnya, yang seringkali ialah purata jarak dari nukleus ke bahagian sempadan awan elektron. Terdapat beberapa definisi yang turut merujuk kepada jejari atom kerana definisi sempadan tersebut ...

                                               

Teori ion Arrhenius

Pada tahun 1887, seorang ahli kimia Sweden bernama Svante August Arrhenius telah mencadangkan bahawa: Atom-atom dalam gas Hidrogen Klorida menjadi ion H+ dan Cl- apabila dilarutkan di dalam air. Atom – atom di dalam elektrolit terurai menjadi ion ...

                                               

Cat

Cat merupakan satu istilah umum untuk sekumpulan keluaran cecair yang digunakan untuk melindungi dan menambah warna kepada suatu objek atau permukaan dengan melitupnya dengan lapisan berpigmen. Cat boleh digunakan pada hampir semua objek. Antara ...

                                               

Lakuer

Lakuer ialah kemasan kayu jernih atau berwarna yang mengering dengan penyejatan pelarut atau proses pemulihan yang menghasilkan kemasan keras dan tahan lama.

                                               

Cat akrilik

Cat akrilik adalah cat cepat kering yang mengandungi pigmen pewarna teramapai dalam larutan emulasi resin akrilik. Cat akrilik boleh dilarutkan dengan air, tetapi menjadi tahan air apabila kering. Bergantung kepada banyak mana cat dilarutkan atau ...

                                               

Cat minyak

Cat minyak merupakan sejenis pewarna yang lambat kering yang mengandungi sejumlah kecil partikel pigment terapung dalam pelarut ringan selain daripada air. Cat minyak telah digunakan di England seawal abad ke 13 bagi hiasan mudah, tetapi tidak di ...

                                               

Tempera

Tempera, juga dikenali sebagai Tempera telur, adalah medium lukisan kekal cepat kering yang terdiri daripada pigmen pewarna dicampur dengan medium pengikat larut air. Tempera juga merujuk kepada lukisan yang dihasilkan menggunakan medium ini. Luk ...

                                               

Daya emparan

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →