ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67                                               

Keabadian tenaga

Dalam ilmu fizik, hukum keabadian tenaga mengatakan bahawa jumlah tenaga dalam suatu sistem tertutup adalah malar sepanjang masa dan oleh itu, diabadikan. Oleh itu, tenaga tidak dapat diciptakan mahupun dimusnahkan, tetapi hanya boleh ditukar ben ...

                                               

Kekuatan tegangan

Kekuatan tegangan ditentukan oleh maksimum dan minimum dari lengkuk tegasan-terikan dan secara umum untuk menunjukkan bila kegentingan berlaku. Oleh kerana sifat ini merupakan ciri sifat intensif, nilainya tidak bergantung pada saiz contoh ujian. ...

                                               

Kepersisan

Kepersisan ialah kebolehan alat mengukur sesuatu kuantiti secara konsisten dengan sedikit atau tiada sisihan relatif antara bacaan yang diperolehinya. Kepersisan pengukuran harus ditafsirkan daripada nilai-nilai pengukuran yang dilakukan dengan p ...

                                               

Kertas kerja Annus Mirabilis

Kertas kerja Annus Mirabilis merupakan satu siri yang terdiri daripada empat kertas kerja yang diserahkan oleh Albert Einstein kepada Annalen der Physik, sebuah jurnal dari Jerman, pada tahun 1905. Siri ini yang dikarang tanpa karya ilimiah untuk ...

                                               

Kinematik

                                               

Mekanik bendalir

Mekanik bendalir ialah pecahan ilmu fizik yang menyentuh tentang pergerakan bendalir seperti cecair, gas dan plasma. Konsep kajian bendalir ini terbahagi kepada tiga iaitu Statik bendalir Kinematik bendalir Dinamik bendalir Mekanik bendalir, khas ...

                                               

Momentum

Definisi Impuls adalah perubahan momentum, bersamaan dengan hasil darab daya dan perubahan masa. I = F ⋅ Δ t {\displaystyle \mathbf {I} =\mathbf {F} \cdot \Delta t} Maka, dengan itu. impuls juga adalah hasil kamiran daya yang bertindak. I = ∫ F d ...

                                               

Pantulan cahaya

Pantulan cahaya lebih baik dan teratur pada permukaan yang rata. Pantulan cahaya berselerak pada permukaan yang tidak rata. Dengan itu, cermin dan permukaan air yang jernih serta tenang adalah pemantul cahaya yang baik. Ini membolehkan kita dapat ...

                                               

Pecutan

Sesuatu objek yang mengalami perubahan halaju dikatakan mempunyai pecutan atau cepatan iaitu sebuah kuantiti vektor. Unit SInya ialah meter per saat kuasa dua, m s -2.

                                               

Pengenalan kerelatifan am

Rencana ini bertujuan sebagai pengenalan am yang bukan teknik. Untuk rencana utama, sila lihat Kerelatifan am. Kerelatifan am bahasa Inggeris: General Relativity, GR ialah teori Albert Einstein mengenai daya tarikan, yang diterbitkan buat kali pe ...

                                               

Prinsip leraian daya

Leraian daya ialah satu proses di mana satu daya tunggal boleh diuraikan kepada dua komponen.Proses ini merupakan songsangan kepada prinsip paduan daya. Biasanya satu daya dileraikan kepada dua komponen yang saling berserenjang. Prinsip ini dapat ...

                                               

Prinsip pengecualian Pauli

Prinsip pengecualian Pauli merupakan prinsip mekanik kuantum yang dirumuskan oleh Wolfgang Pauli pada 1925. Prinsip ini adalah penting kerana menerangkan mengapa bahan memenuhi ruangnya sendiri dan tidak membenarkan bahan lain melaluinya tetapi m ...

                                               

Reflektor

Reflektor merupakan sebuah alat yang memantulkan cahaya, suara atau radiasi elektro-magnet. Reflektor yang memantulkan cahaya sering disebut pula mata kucing. Sebuah reflektor yang memantulkan cahaya terdiri daripada beberapa benda serupa cermin ...

                                               

Ruang

Konsep ruang telah menjadi perhatian banyak ahli falsafah dan cendekiawan sepanjang sejarah manusia. Istilah ini digunakan dengan bezanya dalam berbagai bidang kajian, seperti falsafah, matematik, astronomi dan psikologi sehingga sukar untuk memb ...

                                               

Sejarah fizik

Pertumbuhan fizik bukan sahaja membawa perubahan asas terhadap gagasan manusia mengenai dunia kebendaan, matematik, dan falsafah tetapi juga, melalui teknologi, membawa suatu perubahan masyarakat. Bidang fizik kini dianggap sebagai kedua-dua peng ...

                                               

Sinar-X

Sinar-X atau X-ray merupakan salah satu daripada sinaran elektromagnet. Sinar-X ini mempunyai bentuk yang serupa dengan sinar cahaya biasa, inframerah dan gelombang radio; yang berbeza cuma dari segi panjang gelombangnya sahaja. Sinar-X mempunyai ...

                                               

Sinaran

Dalam bidang fizik, sinaran merupakan tenaga dalam bentuk gelombang ataupun zarah subatom. Sinaran boleh dibahagikan kepada sinara pengion dan sinaran bukan pengion. Sinaran pengion mempunyai tenaga yang cukup untuk mengion atom atau molekul lain ...

                                               

Suhu bilik

Suhu bilik atau suhu ruang, dalam penggunaan ilmiah merupakan satu julat suhu yang dianggap biasa/selesa oleh manusia dalam satu ruangan tertutup. Suhu ini lebih kurang antara 27.1 hingga 27.9 darjah Celsius, 528 hingga 537 darjah Rankine, atau 2 ...

                                               

Takat didih

Takat didih satu bahan adalah suhu tertentu dimana bahan tersebut boleh berubah dari keadaan cecair kepada gas. Satu cecair juga boleh berubah kepada gas pada suhu di bawah takat didih melalui proses penyejatan. Apa-apa perubahan daripada cecair ...

                                               

Tekanan ram

Dalam ilmu fizik, tekanan ram merupakan tekanan yang dihasilkan oleh benda yang bergerak dengan kelajuan supersonik dalam medium bendalir. Tekanan ini menghasilkan gaya hambat yang besar pada benda tersebut. Dalam contoh kes meteoroid yang memasu ...

                                               

Air (molekul)

Artikel ini berkaitan dengan air dari segi perspektif kimia dan teknikal. Untuk melihat gambaran umum tetang air, sila lihat Air. Air mempunyai formula kimia H 2 O, bermakna bahawa satu molekul air terbina daripada dua atom hidrogen dan satu atom ...

                                               

Alkohol

Dalam kimia, satu alkohol adalah mana-mana sebatian organik dengan satu hidroksil kumpulan terikat kepada atom karbon, yang mana sebaliknya juga terikat kepada hidrogen dan/atau atom karbon lain. Formula am untuk alkohol asiklik adalah C n H 2n+1 OH.

                                               

Alotrop

Alotrop merujuk kepada sifat yang berbeza yang dimiliki oleh suatu bahan dalam keadaan fasa yang sama. Biasanya sifat fizik alotrop adalah berlainan manakala sifat kimianya boleh sama. Contohnya ialah: oksigen - O 2 gas oksigen, O 3 ozon karbon - ...

                                               

Amaun bahan

Amaun bahan 1, n sesebuah bahan merupakan kuantiti fizikal yang berkadar dengan jumlah zarah asasnya. Zarah itu merujuk kepada atom, molekul, ion dan sebagainya mengikut bahan dan mesti dinyatakan. Unit SI bagi amaun bahan ialah mol, yang ditakri ...

                                               

Ampaian

Dalam kimia, ampaian ialah cecair heterogen yang mengandungi zarah pejal cukup untuk membentuk pengenapan. Selalunya ia mestilah besar daripada 1 mikrometer. Fasa dalaman terselerak melalui fasa luaran melalui pengadukan mekanikal dengan pengguna ...

                                               

Asid kuat

Asid kuat merupakan bahan kimia bercerai sepenuhnya dalam air untuk menghasilkan hidron. Darjah penceraian dan kepekatan ion hidrogen tinggi bermakna nilai pH rendah. Contoh-contoh asid kuat yang biasanya boleh didapati dalam makmal adalah asid s ...

                                               

Asid lemah

Asid lemah merupakan bahan kimia yang bercerai secara separa dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Darjah penceraian dan kepekatan ion hidrogen rendah dengan nilai pH yang lebih tinggi tetapi masih kurang daripada 7. Contoh asid lemah yang b ...

                                               

Asid pikrik

Asid pikrik ialah sebatian kimia yang secara formalnya dipanggil 2.4.6-trinitrofenol. Pepejal habluran kuning ini ialah satu daripada fenol yang paling asid dan hampir sama asid nitrik dalam kebolehannya menyebar kesan elektronik melalui sistem i ...

                                               

Bahan komposit

Bahan komposit merupakan bahan yang dibuat melalui gabungan dua atau lebih bahan. Salah satu bahan biasanya gentian yang kukuh seperti gentian kaca, kevlar atau gentian karbon yang memberikan bahan tersebut kekuatan tensil, sementara bahan lain b ...

                                               

Deuterium

Deuterium merupakan salah satu daripada tiga bentuk isotop hidrogen yang terdiri daripada protium, deuterium, dan tritium. Deuterium mengandungi 1 neutron.

                                               

Diastereomer

Diastereomer adalah pasangan stereoisomer yang bukan imej cermin. Ia wujud dalam dua keadaan: Sebatian dengan dua karbon kiral atau lebih. Isomer geometri Diastereomer berbeza dari segi takat didih, takat lebur dan keterlarutan.

                                               

Enantiomer

Enantiomer adalah pasangan stereoisomer yang merupakan refleksi cermin dan tidak bertindih. Enantiomer hanya berlaku pada sebatian-sebatian yang mempunyai karbon kiral. Isomer D dextroialah imej cermin bagi isomer Llevo, dan kedua-duanya adalah e ...

                                               

Formula empirik

Formula empirik ialah nisbah paling ringkas bagi setiap atom dalam suatu sebatian kimia. Formula empirik bagi sesuatu sebatian biasanya diperoleh melalui uji kaji. Peratus komposisi setiap unsur boleh diperoleh berdasarkan berat sesuatu unsur. Bi ...

                                               

Glikolisis

Glikolisis berlaku dalam sitosol. Semua tisu menggunakan laluan glikolisis untuk memecahkan glukosa, menjanakan tenaga dan bahan perantara untuk tindak balas biosintesis. Glikolisis ialah pusat untuk metabolisme karbohidrat. Glikolisis dibahagika ...

                                               

Glukosa

Glukosa ialah sejenis gula ringkas dengan formula molekul C 6 H 12 O 6. Ia merupakan salah satu monomer bagi karbohidrat. Glukosa adalah monosakarida yang paling banyak terdapat secara semulajadinya. Terdapat dua jenis glukosa iaitu D-glukosa dan ...

                                               

Hidron (kimia)

Dalam kimia, hidron ialah nama umum untuk kation hidrogen positif H +. Hidron ialah nama bagi ion-ion hidrogen positif tanpa mempunyai hubung kait dengan jisim nuklear, atau ion positif terbentuk hasil daripada hidrogen semula jadi. Pada zaman da ...

                                               

Isomer

Dalam bidang kimia, isomer ialah molekul yang mempunyai formula kimia yang sama. Ia sering juga mempunyai jenis ikatan yang sama antara atom, namun penyusunan atom-atomnya berlainan, iaitu isomer-isomer mempunyai formula struktur yang berbeza. Ba ...

                                               

Jadual berkala

Jadual berkala unsur kimia adalah himpunan paparan berkaitan unsur kimia yang diketahui dalam bentuk jadual. Unsur ini disusun menurut struktur elektron agar kebanyakan sifat kimia berubah secara tetap sepanjang jadual. Setiap unsur disenaraikan ...

                                               

Kalsium hidroksida

Kalsium hidroksida adalah sebatian kimia dengan rumus kimia Ca 2. Kalsium hidrokida terdapat dalam bentuk hablur tak berwarna atau serbuk putih. Kalsium hidroksida dihasilkan melalui tindak balas kalsium oksida dengan air. Sebatian ini juga dapat ...

                                               

Kapur

Kapur adalah material lembut berwarna putih dan halus berasal dari batuan enapan mineral kalsium tersusun. Tiga sebatian utama yang menghasilkan bahan ini iaitu: kalsium karbonat, kalsium oksida dan kalsium hidroksida. Kapur yang ditemukan di ala ...

                                               

Kimia fizik

Kimia fizik merupakan salah satu cabang dalam ilmu kimia. Kimia fizik ialah pengkhususan dalam bidang penemuan yang cuba menerangkan dan menggambarkan rupa bentuk dan sifat sesuatu bahan kimia secara teori. Ia menggabungkan bidang kimia, fizik, t ...

                                               

Kimia perubatan

Kimia perubatan atau kimia farmaseutikal ialah sebuah cabang kimia yang berkait rapat dengan kajian reka bentuk, penghasilan, keberkesanan dan pemasaran ubat serta kesan sampingannya. Kimia perubatan juga mengkaji ubat-ubatan yang sedia ada selai ...

                                               

Kimia tak organik

Kimia tak organik merujuk kepada pengkajian sintesis dan struktur sebatian tak organik dan organometalik. Bidang ini meliputi semua sebatian kimia kecuali sebatian organik yang merujuk kepada kajian kimia organik. Aplikasi kimia tak organik melip ...

                                               

Kimia teori

Kimia teori bertujuan untuk memberi penjelasan kepada pemerhatian kimia dan fizikal terhadap molekul. Teori kimia termasuk dasar hukum fizik: Hukum Coulumb, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, teorem virial, Hukum Planck, Prinsip Pengecualian Pauli ...

                                               

Larutan

Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih bahan. Bahan yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut terlarut, sedangkan bahan yang jumlahnya lebih banyak daripada bahan-bahan lain dalam larutan disebut ...

                                               

Ligan

Ligan ialah molekul atau ion yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang elektron yang boleh didermakan. Ia juga dinamakan sebagai bes Lewis, atau nukleofil. Ligan tidak hanya mempunyai keupayaan sebagai penderma elektron, tetapi juga mempunyai or ...

                                               

Logam

Dalam bidang kimia, logam adalah sejenis unsur yang bersedia untuk membentuk ion dan mempunyai ikatan logam. Logam-logam biasanya diterangkan sebagai sebuah kekisi ion-ion positif yang dikelilingi awan-awan elektron tak setempat. Logam adalah sat ...

                                               

Melamina

Artikel ini mengenai bahan kimia yang dipanggil melamina. Istilah "melamina" boleh juga merujuk kepada resin melamina, iaitu plastik yang dibuat daripada melamina and formaldehida. Melamina adalah sebatian bes organik dengan satu sianamida trimer ...

                                               

Dmitri Mendeleev

Dmitri Ivanovich Mendeleev merupakan seorang profesor kimia warga Rusia yang dikenali atas kerjanya mengelaskan unsur-unsur menghasilkan satu bentuk jadual berkala yang memuaskan pada tahun 1869.

                                               

Monomer

Monomer merupakan molekul kecil yang boleh terikat secara kimia dengan monomer lain untuk membentuk satu polimer.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →